W Domu Kultury RAKOWIEC, przy ul.Wiślickiej 8 w dniu 18.XII. 2013 roku o godzinie 17.00 odbyło się Świąteczne Spotkanie Dla Seniorów, które zorganizował Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa we współpracy z Fundacją Eva.
Dla gości przygotowaliśmy kolację wigilijną, program artystyczny oraz paczki świąteczne.

Na spotkanie przybyło 100 osób reprezentujących ochockie organizacje –
– Światowy Związek Żołnierzy AK
– Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „O godność do końca”
– Związek Sybiraków
– Polski Związek Niewidomych
– Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego
– Polski Związek Emerytów
– Polski Komitet Pomocy Społecznej
– Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
– Fundacja Pomocy Społecznej Eva
– Stowarzyszenie Amazonki
– Centrum WISE
– Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona
– Wiara i Nadzieja

Obecni byli także przedstawiciele władz:
Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Warszawa Ochota – Pan Piotr Żbikowski i Pan Krzysztof Kruk,
Przewodniczący Rady Dzielnicy Warszawa Ochota – Pan Mariusz Oprządek,
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Warszawa Ochota – Pan Maciej Sotomski.