„Nad stracony czas nic bardziej nie boli.”

                                                        Michał Anioł

..


Od 16 -30 sierpnia odbywają się kolonie „Wakacje z Evą” w Waszecie.
Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa mazowieckiego. Realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.


________________________________________________________

..


Przystąpiliśmy do drugiej edycji programu Karta Dobra – 2022/2023, realizowanego przez Fundację Biedronki.
Jak działa Karta dobra:
Karta dobra jest doładowywana przez Fundację Biedronki co miesiąc od września 2022 do czerwca 2023 kwotą 170 zł (pod warunkiem, że z przyczyn określonych w regulaminach nie zostanie ona zablokowana).

____________________________________________________

Jesień seniorów z Eva 2022
Burmistrz Dorota Stegienka wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz Fundacją Pomocy społecznej Eva zapraszają na program „Jesień seniorów z Evą” w ramach Dni Seniora – Ochota 2022.

___________________________________________________________________________

W okresie 8-21.08.2022 r. zrealizowaliśmy turnus kolonijny „Wakacje z Evą” dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Projekt sfinansowany ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
Relacja fotograficzna z kolonii – również z kolonii w Sandomierzu zamieszczona jest na Facebooku:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dyMvNdJH1ED8RMSTizgQoVoGZ3TMFZRShsigpw2dazqJc2ut7UzVbF8YQBCcnrwTl&id=290171397713177


__________________________________________________________________________________________


Zaczynamy kolonie „Wakacje z Evą 2022 w Sandomierzu, w terminach:
I turnus 05-18.07.2022r.
II turnus 29.07.-01.08.2022r.

oraz Sponsorzy:
Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., Wydawnictwo Podatkowe Gofin Sp. z.o.o, Cemet SA, LeeWrangler Poland Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Przedstawicielskie Gal.

Rozpoczęliśmy program Jesień seniorów z Evą. 
Zadanie realizowane jest ze środków m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota.
Program ma na celu aktywizację i integrację seniorów +60 – mieszkańców Dz. Ochota poprzez udział w cyklu zajęć, wydarzeń i aktywności.

Od września 2021 r. nasza Fundacja przystąpiła do programy KARTA DOBRA realizowanego przez Fundację Biedronki.
Cel programu:
Program Karta dobra jest prowadzony przez Fundację Biedronki, która zajmuje się pomaganiem osobom starszym. Fundacja nawiązuje współpracę z lokalnymi organizacjami pomocowymi i przekazuje im karty na zakupy w Biedronce. Organizacje te są natomiast odpowiedzialne za kwalifikację ubogich seniorów, którzy otrzymują Karty dobra. Mogą nimi płacić w sklepach Biedronka.
W edycji 2021/2022 współpracę z Fundacją Biedronki nawiązało 8 organizacji, w tym FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ EVA. Pomocą objętych zostało ponad 600 seniorów w skali całego kraju.
Fundacja Eva w programie jest odpowiedzialna za zorganizowanie działania programu na terenie naszego regionu. Nasza organizacja m.in.:

 • Tworzy regulaminy i kryteria przyznawania pomocy w formie Karty dobra
 • We współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy i Ochota identyfikuje w otoczeniu osoby potrzebujące wsparcia, kwalifikuje je i przekazuje im Karty dobra
 • Udziela dodatkowej pomocy użytkownikom Karty dobra
 • Na bieżąco obsługuje karty
 • Przekazuje Fundacji Biedronki sprawozdanie z funkcjonowania programu.

Jak działa Karta dobra:
Karta dobra jest doładowywana przez Fundację Biedronki co miesiąc od września 2021 do czerwca 2022 kwotą 150 zł (pod warunkiem, że z przyczyn określonych w regulaminach nie zostanie ona zablokowana).

Karta dobra jest kartą przedpłaconą, którą można używać wyłącznie w sklepach Biedronka. Można nią płacić za zakupy artykułów spożywczych, chemicznych i kosmetyków z wyłączeniem:napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, tekstyliów oraz artykułów przemysłowych i usług (np. doładowań telefonów). Aktywną Kartą dobra można płacić wielokrotnie aż do wyczerpania limitu środków pieniężnych lub utraty ważności albo dezaktywacji karty.

Kartą można płacić do końca sierpnia 2022 roku.
Komu pomagamy:
Karty Dobra otrzymało 160 seniorów
Czynniki, które bierzemy pod uwagę przy kwalifikacji seniora:
– Sytuacja finansowa – pomocą mogą zostać objęte osoby starsze mające trudności finansowe spowodowane np. niskimi dochodami, dużymi wydatkami na podstawowe potrzeby np.  leczenie, leki, rehabilitację, konieczność utrzymywania niepełnosprawnych dorosłych dzieci, obciążenie spłatą kredytów itp.
– Sytuacja mieszkaniowa – trudności bytowe, a w tym w szczególności: mieszkanie niedostosowane do potrzeb osób starszych np. znajdujące się na wysokim piętrze w budynku bez windy, brak: toalety, łazienki, bieżącej wody, ogrzewania, zły stan lokalu, osoba znajduje się w kryzysie bezdomności itp.
– Sytuacja życiowa – szczególna uwaga położona na osoby niepełnosprawne, przewlekle chore somatycznie lub psychicznie, samotne i pozbawione wystarczającej opieki na co dzień, dotknięte skutkami katastrof naturalnych lub wyjątkowych zdarzeń losowych np. pożar


W tym roku odbędą się:
17/18 maja 2019 – Jubileuszowy XXV Ogólnopolski Turniej Domów Dziecka w Halowej Piłce Nożnej im. K. Deyny

1/15 lipca – Wakacje z Evą w Łomży i być może II turnus dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową rodziców

13.X. – IV Ogólnopolski Turniej Domów Dziecka w Piłce Ręcznej

..


..


11 listopada odbędzie się III Ogólnopolski Turniej Domów Dziecka w Piłce Ręcznej (zgłoszenia przyjmujemy do 20 października).

..


Już za niecałe dwa miesiące „Wakacje z Evą”. W tym roku wypoczywamy i bawimy się w pięknym mieście Inowrocław (1/15 lipca). Zostało jeszcze tylko 5 wolnych miejsc!!!  Zapraszamy do udziału.

..


…Nasza ojczyzna w tym roku świętuje 100-lecie Niepodległości, wiele organizacji, urzędów, osób prywatnych w różny sposób w większym lub mniejszym zakresie próbuje włączyć się w obchody tej jakże pięknej rocznicy.
Pragniemy uczcić to wspaniałe święto na sportowo i włączyć się w obchody 100-lecia Niepodległości poprzez zorganizowanie turnieju piłkarskiego pod nazwą:
PUCHAR TRÓJMORZA na 100lecie Niepodległości Polski

Projekt przewiduje:

 • Zaproszenie narodowych reprezentacji piłkarskich  państw uczestników Inicjatywy Trójmorza:
  Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Polski.
 • Ustalenie terminu zawodów – listopad 2018r.
 • Czas trwania Turnieju – 4 dni – przyjazd w czwartek, piątek/sobota eliminacje grupowe A,B,C,D, niedziela finały.
 • Miejsce: cztery wybrane miasta Polski z finałem na stadionie Narodowym w Warszawie.
 • Powołanie Komitetu Organizacyjnego
 • Wybór miast gospodarzy turnieju
 • Wybór mediów – kampania reklamowa
 • Przygotowanie miejsc noclegowych, boisk treningowych, itp….

Koordynator projektu z ramienia Fundacji :
– Andrzej Łukasik : tel.  730 – 052 – 440


————————————————————————-


1 kwietnia 2018 po raz trzeci wraz z Urzędem Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy zorganizowaliśmy Śniadanie Wielkanocne dla samotnych i ubogich . Gościliśmy ok. 170 osób, nikt nie wyszedł głodny, stoły uginały się od świątecznych potraw.


————————————————————————-


23 października br. w LO im. Kołłątaja odbył się Finał zbiórki publicznej „Ochota pomaga uchodźcom z Syrii” (zbiórka trwała od maja – października). Fundacja Eva przeprowadziła formalnie zbiórkę, Urząd Dz. Ochota zajął się promocją akcji, a Zakon Kawalerów Maltańskich, na konto którego przelaliśmy uzbierane przez wiele organizacji ochockich środki finansowe w wysokości: 65 586, 90 złotych zorganizuje pomoc medyczną dla uchodźców z Syrii przebywających w obozach w Libanie. Podczas Finału podziękowaliśmy wszystkim, którzy włączyli się w akcję, również Fundacja Eva otrzymała podziękowanie za przeprowadzenie zbiórki. Gościem honorowym Finału był kardynał Kazimierz Nycz.[Odebraliśmy symboliczny czek na 5000 złotych z Tesco na organizację „Sportowych wakacji z Evą” w Łomży.
Grant wygraliśmy w ramach programu „Decydujesz pomagasz”. Za wszystkie Państwa głosy raz jeszcze dziękujemy.

Osoby samotne i ubogie spotkały się na świątecznym Śniadaniu Wielkanocnym, które odbyło się w Niedzielę Wielkanocną 16 kwietnia o godzinie 10.00 w Gimnazjum Nr 14 ul. Barska 32.


18 grudnia 2016 w „Kolejówce” przy ul. Szczęśliwickiej 56 odbyła się kolejna Gwiazdka . Zaprosiliśmy 300 dzieci i młodzieży z ok. 160 rodzicami i opiekunami. Program przygotowany we współpracy z Urzędem Dzielnicy Ochota.

15622415_1286181218112185_6193913987563449562_n.jpeg
15622508_1286181308112176_774162698354265439_n.jpeg
15622029_1286180708112236_7137166166288087797_n.jpeg
15665462_1286188978111409_6046223322835555314_n.jpeg
15622482_1286180691445571_3207197905245927235_n.jpeg
15622735_1286180341445606_7029123627706311339_n.jpeg
15665520_1286201788110128_8822782880595040777_n.jpeg
15665672_1286179788112328_4245793286293381786_n.jpeg
15665611_1286180598112247_9188645478160084114_n.jpeg
15665810_1286180864778887_5791260620723337622_n.jpeg
15283946_1286179884778985_5380284942183136348_n.jpeg
15541145_1286181124778861_2724493414245763040_n.jpeg
15541354_1286180221445618_8073716848644607216_n.jpeg
15541671_1286181228112184_1338050857210062473_n.jpeg
15542011_1286180878112219_7865631480103904693_n.jpeg
15542028_1286180344778939_4397292415113332094_n.jpeg
15542058_1286180604778913_7080643575926759087_n.jpeg
15542136_1286180238112283_8087812367590843611_n.jpeg
15542297_1286201798110127_4070207550697709384_n.jpeg
15578534_1286181224778851_3667465863556569624_n.jpeg
15589498_1286180004778973_2170742407512271147_n.jpeg
15589839_1286201791443461_1973297544841838422_n.jpeg
15589700_1286180374778936_1294443447899626688_n.jpeg
15589990_1286180241445616_7910041626234381682_n.jpeg
15590143_1286179908112316_2941794126291303139_n.jpeg
15590221_1286181028112204_2319744559273831373_n.jpeg
15590666_1286180884778885_5599791722814562148_n.jpeg
15590252_1286179974778976_5703656631936351865_n.jpeg
15590657_1286181131445527_2558556895290793360_n.jpeg
15621616_1286179798112327_299928817752113780_n.jpeg
15621929_1286179891445651_7157754810878967597_n.jpeg
15621998_1286180721445568_9103661378449481336_n.jpeg
previous arrow
next arrow

Roczny kalendarz cyklicznych programów Fundacji Eva:
1.    Zimowisko z Evą – podczas ferii zimowych w woj. Mazowieckim
2.    Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Domów Dziecka im. K. Deyny – maj/czerwiec
3.    Sportowe wakacje z Evą – lipiec/sierpień
4.    Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Domów Dziecka – październik/listopad
5.    Gwiazdka świeci dla dzieci – grudzień
6.    Eva pomaga – przez cały rok
7.    Imprezy okolicznościowe – Śniadanie Wielkanocne

Analogicznie do ubiegłego roku, w dniu 16 kwietnia br. (Niedziela Wielkanocna) wraz z Urzędem Dzielnicy Ochota organizujemy śniadanie Wielkanocne dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych. Szczegóły w siedzibie Fundacji lub telefonicznie.

W dniach 3/4 maja odbędzie się XXIII Ogólnopolski Turniej Domów Dziecka w Halowej Piłce Nożnej im. K. Deyny – chętne placówki zapraszamy do współpracy – ZAPROSZENIE NA TURNIEJ

A  już lipcu „Sportowe wakacje z Evą” – już na dniach będziemy mieli ofertę.


W tym roku odbędą się:

17/18 maja 2019 – Jubileuszowy XXV Ogólnopolski Turniej Domów Dziecka w Halowej Piłce Nożnej im. K. Deyny

1/15 lipca – Wakacje z Evą w Łomży i być może II turnus dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową rodziców

13.X. – IV Ogólnopolski Turniej Domów Dziecka w Piłce Ręcznej

..


..


11 listopada odbędzie się III Ogólnopolski Turniej Domów Dziecka w Piłce Ręcznej (zgłoszenia przyjmujemy do 20 października).

..


Już za niecałe dwa miesiące „Wakacje z Evą”. W tym roku wypoczywamy i bawimy się w pięknym mieście Inowrocław (1/15 lipca). Zostało jeszcze tylko 5 wolnych miejsc!!!  Zapraszamy do udziału.

..


Nasza ojczyzna w tym roku świętuje 100-lecie Niepodległości, wiele organizacji, urzędów, osób prywatnych w różny sposób w większym lub mniejszym zakresie próbuje włączyć się w obchody tej jakże pięknej rocznicy.
Pragniemy uczcić to wspaniałe święto na sportowo i włączyć się w obchody 100-lecia Niepodległości poprzez zorganizowanie turnieju piłkarskiego pod nazwą:
PUCHAR TRÓJMORZA na 100lecie Niepodległości Polski

Projekt przewiduje:

 • Zaproszenie narodowych reprezentacji piłkarskich  państw uczestników Inicjatywy Trójmorza:
  Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Polski.
 • Ustalenie terminu zawodów – listopad 2018r.
 • Czas trwania Turnieju – 4 dni – przyjazd w czwartek, piątek/sobota eliminacje grupowe A,B,C,D, niedziela finały.
 • Miejsce: cztery wybrane miasta Polski z finałem na stadionie Narodowym w Warszawie.
 • Powołanie Komitetu Organizacyjnego
 • Wybór miast gospodarzy turnieju
 • Wybór mediów – kampania reklamowa
 • Przygotowanie miejsc noclegowych, boisk treningowych, itp.

Koordynator projektu z ramienia Fundacji :
– Andrzej Łukasik : tel.  730 – 052 – 440


————————————————————————-


1 kwietnia 2018 po raz trzeci wraz z Urzędem Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy zorganizowaliśmy Śniadanie Wielkanocne dla samotnych i ubogich . Gościliśmy ok. 170 osób, nikt nie wyszedł głodny, stoły uginały się od świątecznych potraw.


————————————————————————-


23 października br. w LO im. Kołłątaja odbył się Finał zbiórki publicznej „Ochota pomaga uchodźcom z Syrii” (zbiórka trwała od maja – października). Fundacja Eva przeprowadziła formalnie zbiórkę, Urząd Dz. Ochota zajął się promocją akcji, a Zakon Kawalerów Maltańskich, na konto którego przelaliśmy uzbierane przez wiele organizacji ochockich środki finansowe w wysokości: 65 586, 90 złotych zorganizuje pomoc medyczną dla uchodźców z Syrii przebywających w obozach w Libanie. Podczas Finału podziękowaliśmy wszystkim, którzy włączyli się w akcję, również Fundacja Eva otrzymała podziękowanie za przeprowadzenie zbiórki. Gościem honorowym Finału był kardynał Kazimierz Nycz.[Odebraliśmy symboliczny czek na 5000 złotych z Tesco na organizację „Sportowych wakacji z Evą” w Łomży.
Grant wygraliśmy w ramach programu „Decydujesz pomagasz”. Za wszystkie Państwa głosy raz jeszcze dziękujemy.

Osoby samotne i ubogie spotkały się na świątecznym Śniadaniu Wielkanocnym, które odbyło się w Niedzielę Wielkanocną 16 kwietnia o godzinie 10.00 w Gimnazjum Nr 14 ul. Barska 32.


18 grudnia 2016 w „Kolejówce” przy ul. Szczęśliwickiej 56 odbyła się kolejna Gwiazdka . Zaprosiliśmy 300 dzieci i młodzieży z ok. 160 rodzicami i opiekunami. Program przygotowany we współpracy z Urzędem Dzielnicy Ochota.

15622415_1286181218112185_6193913987563449562_n.jpeg
15622508_1286181308112176_774162698354265439_n.jpeg
15622029_1286180708112236_7137166166288087797_n.jpeg
15665462_1286188978111409_6046223322835555314_n.jpeg
15622482_1286180691445571_3207197905245927235_n.jpeg
15622735_1286180341445606_7029123627706311339_n.jpeg
15665520_1286201788110128_8822782880595040777_n.jpeg
15665672_1286179788112328_4245793286293381786_n.jpeg
15665611_1286180598112247_9188645478160084114_n.jpeg
15665810_1286180864778887_5791260620723337622_n.jpeg
15283946_1286179884778985_5380284942183136348_n.jpeg
15541145_1286181124778861_2724493414245763040_n.jpeg
15541354_1286180221445618_8073716848644607216_n.jpeg
15541671_1286181228112184_1338050857210062473_n.jpeg
15542011_1286180878112219_7865631480103904693_n.jpeg
15542028_1286180344778939_4397292415113332094_n.jpeg
15542058_1286180604778913_7080643575926759087_n.jpeg
15542136_1286180238112283_8087812367590843611_n.jpeg
15542297_1286201798110127_4070207550697709384_n.jpeg
15578534_1286181224778851_3667465863556569624_n.jpeg
15589498_1286180004778973_2170742407512271147_n.jpeg
15589839_1286201791443461_1973297544841838422_n.jpeg
15589700_1286180374778936_1294443447899626688_n.jpeg
15589990_1286180241445616_7910041626234381682_n.jpeg
15590143_1286179908112316_2941794126291303139_n.jpeg
15590221_1286181028112204_2319744559273831373_n.jpeg
15590666_1286180884778885_5599791722814562148_n.jpeg
15590252_1286179974778976_5703656631936351865_n.jpeg
15590657_1286181131445527_2558556895290793360_n.jpeg
15621616_1286179798112327_299928817752113780_n.jpeg
15621929_1286179891445651_7157754810878967597_n.jpeg
15621998_1286180721445568_9103661378449481336_n.jpeg
previous arrow
next arrow

Roczny kalendarz cyklicznych programów Fundacji Eva:
1.    Zimowisko z Evą – podczas ferii zimowych w woj. Mazowieckim
2.    Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Domów Dziecka im. K. Deyny – maj/czerwiec
3.    Sportowe wakacje z Evą – lipiec/sierpień
4.    Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Domów Dziecka – październik/listopad
5.    Gwiazdka świeci dla dzieci – grudzień
6.    Eva pomaga – przez cały rok
7.    Imprezy okolicznościowe – Śniadanie Wielkanocne

Analogicznie do ubiegłego roku, w dniu 16 kwietnia br. (Niedziela Wielkanocna) wraz z Urzędem Dzielnicy Ochota organizujemy śniadanie Wielkanocne dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych. Szczegóły w siedzibie Fundacji lub telefonicznie.

W dniach 3/4 maja odbędzie się XXIII Ogólnopolski Turniej Domów Dziecka w Halowej Piłce Nożnej im. K. Deyny – chętne placówki zapraszamy do współpracy – ZAPROSZENIE NA TURNIEJ

A  już lipcu „Sportowe wakacje z Evą” – już na dniach będziemy mieli ofertę.