eva_logo_cmyk

Organizacja Pożytku Publicznego
Fundacja Pomocy Społecznej EVA
ul. Białobrzeska 5, 02 – 379 Warszawa
tel. fax. 48 22 659 15 08, 668 91 82, 605 252 440

mail: fundacja@eva.org.pl
PEKAO SA IV O/Warszawa 97 1240 1053 1111 0010 0541 1093
KRS 0000098653 REGON 010645172 NIP 526-17-05-423