„Wspomagaj ubogiego według jego potrzeb, nie odsyłaj go z pustymi rękami.(Mądrość Syracha)

   W ramach programu:

1. Wspieramy materialnie wychowanków domów dziecka, rodziny wielodzietne, ubogie, znajdujące się w ciężkiej sytuacji życiowej, żyjące na granicy ubóstwa. Raz w miesiącu są wydawane dary rzeczowe dla naszych podopiecznych, kwalifikowanych przez OPS-y.
Wszystkim Darczyńców prosimy o przyjęcie wyrazów Wielkiej Wdzięczności za nieoceniony wkład w walce o przywrócenie odrobiny godności dzieciom i dorosłym nie potrafiącym odnaleźć się w otaczającej rzeczywistości. Program dotowany przez Urząd Dz. Ochota m.st. Warszawa.

2. Zbieramy środki finansowe – przede wszystkim z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na leczenie i rehabilitację Hani i Michałka.

Hania urodziła się 14 lutego 2009 r. w skrajnie ciężkiej zamartwicy mózgu. Cierpi na czterokończynowe porażenie mózgowe i padaczkę. Wymaga intensywnej wielopłaszczyznowej rehabilitacji.hania

Hania 2016:

hania-z-misiem-1

Michał urodził się z dysplazją nerwów wzrokowych i zmianami o charakterze polimykrogyrii w płacie czołowym i lewej półkuli mózgowej. Po intensywnej, prowadzonej cały czas rehabilitacji, nerwy wzrokowe wzmocniły się i nie jest już dzieckiem niewidomym. Jednakże na jedno oko nie widzi wcale a na drugie bardzo mało. W 2015 roku lekarze zdiagnozowali u niego również spektrum autyzmu, które wymaga jeszcze intensywniejszej pracy.
michas
Michałek dziś: michal

 

3. Pomagamy rodzinom w odbudowywaniu nowego startu życiowego- np. remonty mieszkań i wyposażanie – jest to pomoc długofalowa. Przykładem jest rodzina Kubasiewiczów z Turku – wychowankowie domu dziecka, którym pomogliśmy w remoncie mieszkania.

 rodzinka

kubasiewicze2013

w imieniu obdarowanych DZIĘKUJEMY!